Tomáš Gřivna

Zajímavé a důležité odkazy

Škola

http://www.prf.cuni.cz - Naše "Alma mater"

Právní zdroje

http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm - Přístup k právu EU
http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf - připravovaná legislativa na úrovni vlády
http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=cs# - připravované dokumenty EU
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ - Soudní dvůr EU - judikatura

Instituce

http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx - Justice.cz, server českého soudnictví
http://www.psp.cz/docs/status.html - Poslanecká sněmovna PČR
http://www.vlada.cz/ - Vláda ČR
http://www.nsoud.cz/ - Nejvyšší soud ČR
http://conventions.coe.int/Default.asp - Rada Evropy - Treaty Office
Tomáš Gřivna - tomas [zavinac] grivna [tecka] cz