Tomáš Gřivna

Doc. JUDr. et Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. (* 1975) vysokoškolský učitel, advokát

- č. ev. ČAK 11772, mailová adresa: tomas@grivna.cz

Profesní životopis v datech:

 • 1997 Policejní akademie České republiky (Bc.)
 • 2002 Právnická fakulta UK (Mgr.)
 • 2003 Rigorózní zkouška z oboru trestní právo hmotné a procesní na Právnické fakultě UK (JUDr.)
 • 2005 Státní doktorská zkouška z oboru Veřejné právo III. (trestní právo, ústavní právo, kriminalistika, kriminologie) a obhajoba disertační práce na Právnické fakultě UK (Ph.D.)
 • 2001 - 2003 advokátní kancelář JUDr. Davida Karabce
 • 2003 - 2004 Městský soud v Praze
 • od 2004 - Právnická fakulta UK (pozice: docent, tajemník katedry trestního práva)
 • 2007 zápis do seznamu advokátů
 • od 2007 členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti ČR pro trestní právo procesní
 • od 2008 členem a v současnosti předsedou Komise pro trestní právo Legislativní rady vlády
 • od 2008 člen rozkladové komise ministra obrany
 • 2010 jmenován docentem v oboru trestní právo, kriminologie a kriminalistika

Specializace:

Trestní právo, vybrané otázky práva obchodního, občanského a rodinného

Tomáš Gřivna - tomas [zavinac] grivna [tecka] cz